Grytan Assistans & Konsult AB

Redovisning, bokslut och ekonomisk rådgivning

Socialt arbete

Personlig assistans enl SoL/LSS

 

Personligt skräddarsydd assistans

Vi erbjuder.....

Socionomkonsult

Med fokus på

- socialt arbete på socialkontor och i öppenvård.

Ekonomikonsult

Med fokus på

- redovisning

- bokslut, deklaration och

- ekonomisk rådgivning.

Vår målsättning är att våra kunder ska stärka sina möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv.

Hjälp med redovisning, bokslut och ekonomisk rådgivning
Hjälp med bemanning på socialkontor och öppenvård