Grytan är ett företag som erbjuder tjänster inom ekonomi, socialt arbete och personlig assistans enl SoL/LSS. Vi finns på område Önsta-Gryta i Västerås. Företaget drivs av de två ägarna, Lena och Åke. 

 

Redovisning, bokslut och ekonomisk rådgivning

Vi vänder oss till små och medelstora företag med behov av stöd gällande redovisning, bokslut och ekonomisk rådgivning.

 

Åke har lång erfarenhet från finansbranchen där han arbetat i bank under 26 år bl a som bank- och kreditchef. Han har också under 11 års tid arbetat som finansiell rådgivare till både privat- och företagskunder. Under 2 år arbetade Åke som revisor i ett mindre revisionsbolag. Idag arbetar Åke på heltid som ekonomikonsult i företaget. Åke är ansvarig för Grytans ekonomi, lönehantering och redovisning.

 

Socionomkonsult

Ytterligare en tjänst som vi kan erbjuda är socionomkonsult till kommunernas socialtjänst. Lena har en socionomexamen samt en lång bakgrund inom socialtjänst där hon har arbetat med alla frågor inom socialtjänsten samt under flera års tid med LSS. Lena har också erfarenhet av projektledning då hon startade upp och drev en myndighetssamverkan för barn utsatta för brott, Barnahus under 11 års tid.

 

Personlig assistans enl Sol/LSS

Vi vänder oss också till både barn och vuxna som är berättigade personlig assistans för att tillsammans med dem utforma utförandet av den personliga assistansen. Lena är verksamhetsansvarig för den personliga assistansen. Hennes arbetsuppgifter är att ha den direkta kontakten med våra assistansberättigade brukare och deras assistenter. Lena har en son med en funktionsnedsättning som gett honom rätt till personlig assistans enl LSS. Utifrån den erfarenheten har hon fått förståelse för hur det är att leva med en funktionsnedsättning, hur familjen påverkas men också hur det kan vara att arbeta som assistent. Erfarenheten av olika assistansbolag gav oss inspiration att starta ett eget bolag med målsättningen att vår verksamhet i högre grad ska leva upp till kundernas och assistenternas förväntningar. 

 

Tillstånd från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdade den 5 juli 2018 tillståndsbevis för att Grytan Assistans & Konsult AB har rätt att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Bolagsnamn: Grytan Assistans och Konsult AB

Org.nummer: 559151-9466 

Bolagsform: Aktiebolag

 

Ägare: Lena Lagerström och Åke Abrahamsson

 

VD: Lena Lagerström

 

Mer information om företagets styrelse och ekonomi hittar du på

https://www.allabolag.se

 

Bokslut: Här kommer du att hitta Grytans årsredovisningar från 2018 och framåt. Gå in på https://www.allabolag.se

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Grytan uppfyller kraven för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOSFS 2011:9.

Våra styrdokument är utarbetade efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Grytan kommer aktivt och systematiskt arbeta med frågor som rör kvalitetsutveckling och kundtillfredställlelse. Ansvarig för detta arbete är verksamhetsansvarig - Lena.

Om oss

Vilka är vi?

Lena Lagerström

Verksamhetschef, socionom

Åke Abrahamsson

Ekonomikonsult